რუსეთის კულტურის სამინისტროსთან არსებული აუქციონებისა და გამოფენების დირექცია. მოსკოვი. 2003