გამოფენა «Мэтры графики» სტანისლავ ნიკირეევთან ერთად. მოსკოვი. 2005.