ქალაქ ტროიცკის საგამოფენო დარბაზი. მოსკოვის მხარე. 2008.