ქალაქ იოშქარ-ოლას ხელოვნების მუზეუმი. რესპულიკა მარი-ელი. 2010