რუსეთის იურიდიული კომპანია „Пепеляев Групп“. მუდმივმოქმედი პერსონალური გამოფენა 2012 წლიდან.