იმერეთის მთვარიანი ღამეები. 6. ფანქარი.

არ იყიდება