იმერეთის მთვარიანი ღამეები. 7. ფანქარი.

არ იყიდება